👉 Gå til lønnsundersøkelsen 👈

Dette tar fem minutter og er helt anonymt. Vi kan ikke knytte dine svar til deg. Frist er 14. februar. Du kan svare på norsk eller engelsk. Funker ikke lenken? Gå til ixda.no/salarysurvey


Kort om lønnsundersøkelsen

Sammen med Grafill og Norske Designere gjennomfører IxDA Oslo i disse dager årets store lønnsundersøkelse for UX- og designbransjen.

Du, jeg, og alle vi kjenner i bransjen bør snarest sette av fem minutter og svare på undersøkelsen. Da får vi nemlig et datagrunnlag med høy kvalitet, som gir et riktigst mulig bilde av ståa.

Her er en tekst du kan bruke om du vil invitere andre til å delta i undersøkelsen.

Hvorfor trenger design- og UX-bransjen en egen lønnsundersøkelse?

Alle fag og bransjer er avhengige av en god og oppdatert lønnsstatistikk for å kunne gjennomføre gjennomtenkte lønnsjusteringer.

Det er ingen som fører en detaljert statistikk over hva frontendere, industridesignere, produktledere, interaksjonsdesignere, informasjonsarkitekter, innholdsdesignere, prosjektledere visuelle designere, UU-eksperter eller forretningsrådgivere tjener. SSB har faktisk ikke tall på det, ei heller har de yrkeskoder som beskriver dt vi jobber med. (IxDA jobber med den saken.)

Mange selskaper i bransjene våre bruker Tekna sin lønnsstatistikk når vi skal kalkulere lønninger, men Tekna er restriktive med å slippe til andre enn teknologer, så deres statistikk gir ikke et presist bilde av hvordan lønningene ser ut.

Derfor har Grafill, Norske Designere og IxDA Oslo gått sammen om en lønnsstatistikk som bransjen kan bruke som utgangspunkt når en skal sette lønn. For at statistikken skal være til å stole på, trenger vi en høy svarprosent.

Hva vil vi oppnå med en slik lønnsundersøkelse?

For arbeidstakere vil lønnsundersøkelsen gi en pekepinn på om en har riktig lønn, eller om en ligger under (eller over!) snittet for folk med ens spesialitet og erfaring.

For arbeidsgivere vil lønnsundersøkelsen vil gi et solid tallgrunnlag som de kan bruke når de skal sette lønn for nyansatte, og når de skal gjennomføre lønnsjusteringer.